2019 Regaip Kandili ne zaman?

2019 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan ve yılın ilk kandilidir. Regaip Kandili, 2019 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili’nin anlamı nedir?

2019 yılı Regaip Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. 8 Mart Cuma günü ise Üç Aylar başlayacak.

REGAİB NEDİR?

Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “Regâib”in aslı budur.

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi’rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerîm okuyarak, tezekkür ve tefekkür etmektir. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da’avât”, 84).

REGAİB KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALI?

  • Bu gece oruçlu olarak karşılanmalıdır.
  • Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.
  • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.
  • Bol bol zikir getirilmeli.
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.
  • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

REGAİB KANDİLİ DUALARI

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!