278 Memur alımı yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi

istanbul-ibb

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Zabıta Memuru
Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
Kadın P94 En az 60 puan

Zabıta Memuru
Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
Erkek P94 En az 60 puan

Zabıta Memuru

Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. Kadın P93 En az 60 puan

Zabıta Memuru

Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. Erkek P93 En az 60 puan

Zabıta Memuru
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek P93 En az 60 puan

Zabıta Memuru

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Kadın P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Erkek P3 En az 60 puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 – 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 07.07.2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 12.07.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.