292 Sözleşmeli personel alacak İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi 292 sözleşmeli sağlık personeli alacak. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

İnönü Üniversitesi 292 sözleşmeli sağlık personeli alacak. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

255 E-K

 • Yükseköğretim kurumlarının HemĢirelik, HemĢirelik ve Sağlık
  Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
  olmak.
  2018 yılı
  KPSSP3

SAĞLIK TEKNĠKERĠ 2 E-K

 • Yükseköğretim kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji
  Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  -Patoloji Laboratuvarında en az 2 yıl deneyimli olduğunu
  belgelendirmek.
  2018 yılı
  KPSSP93

SAĞLIK TEKNĠKERĠ 5 E-K – Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP93

SAĞLIK TEKNĠKERĠ 15 E-K

 • Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
  Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  2018 yılı
  KPSSP93

SAĞLIK TEKNĠKERĠ 15 E-K

 • Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
  önlisans programından mezun olmak.
  2018 yılı
  KPSSP93

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, inönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı idari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)