32 Personel alımı yapıyor Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

kiyi-emniyet-genel-mudurlugu

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar,
Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Deniz
Trafik
Operatörü
10 Lisans
Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren
yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun
olmak.

Büro
Personeli
5 Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme,
İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası
Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik,
Pazarlama bölümlerinin birinden veya eş
değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı
okullarından/bölümlerinden birinden lisans
düzeyinde mezun olmak

Mühendis 2 Lisans
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden
lisans düzeyinde mezun olmak.

Büro
Personeli
8 Önlisans
Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme
Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik,
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Elektronik ve
Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme
Teknikleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi,
Güverte bölümlerinden birinden önlisans
düzeyinde mezun olmak.

Büro
Personeli
5 Lisans
Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi,
uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi
ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset
bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset
bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve
sermaye piyasası, bankacılık ve finans,
muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve
risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans,
uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası
ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve
sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi

Büro Personeli 2

muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi
sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,
uluslararası işletme yönetimi, uluslararası
işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş
değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı
okullarından/bölümlerinden birinden lisans
düzeyinde mezun olmak

Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi,
uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi
ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset
bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset
bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve
sermaye piyasası, bankacılık ve finans,
muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve
risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans,
uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası
ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve
sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi,
muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi
sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,
uluslararası işletme yönetimi, uluslararası
işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş
değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı
okullarından/bölümlerinden birinden lisans
düzeyinde mezun olmak

Sözlü sınav konuları;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri
• 4857 Sayılı İş Kanunu
•Büro Personeli(Memur) unvanı için tahsil ve aranılan kriterlere ilişkin konuları, deniz trafik operatörü için denizcilik alanı, mühendis adaylar için
mühendislik konularını kapsar.