387 memur alımı başvuru detayları…

memur alımı başvuru detayları…

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak. Basın İlan kurumunda yapılan açıklama ve ilanın detayları şu şekilde…

MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE KADAR SÜRECEK?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına 387 memur alınacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapısında 657 saseneı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yolu ile memur alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adaylar 20 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilirler.

ŞARTLAR NELER?

İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen alttaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifeyi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen kadrolar için aranan başka müracaat şartlarını taşımak,

f. Yaptırılacak emniyet soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

g.Hangi kadroya müracaat yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim haline göre yalnızca bir kadroya müracaat edebilir.)