5 Bilişim personeli alıyor Marmara Üniversitesi

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Yazılım Proje
Yöneticisi 1 10 Tam
Zamanlı 4 katına kadar Genel Şartlar

Kıdemli Yazılım
Geliştirme
Uzmanı
1 10 Tam
Zamanlı 3 katına kadar Genel Şartlar

Yazılım
Geliştirme
Uzmanı
2 20
Tam
Zamanlı 2 katına kadar
Genel Şartlar

Sistem ve Ağ
Uzmanı 1 10 Tam
Zamanlı 2 katına kadar
Genel Şartlar

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç on başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire aşkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.


c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren yada imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.


ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy /
İSTANBUL