Adnan Menderes Üniversitesi 4/B sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak

adnan-menderes-universitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4/B sözleşmeli 45 sağlık personeli alımı başvuruları başladı. İşte başvuru şartları…

HEMŞİRE 10 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.

HEMŞİRE 1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Hemşireliği, İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşam Koçluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım Eğitici, İş Yeri Hemşireliği, Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu, Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi ve Hasta Hakları sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 4 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sertifikasına, Emzirme Danışmanlığı ve Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Gıda ve Su Sektöründe çalışanlar için Hijyen eğitimi almış olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Stres Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Mobbing Eğitimi, İşaret Dili, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve İlk Yardım Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HEMŞİRE 1 Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve Genel Cerrahi Servislerinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım, İş Yeri Hemşireliği ve Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulama Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi almış olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.Mesleki deneyime sahip olmak. Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Temel Bilgilendirme Eğitimi, Hasta Kabul Sekreterliği, Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak. MEB onaylı Türk İşaret Dili Belgesine sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon, Acil Durum ve Hemşirelik Hizmeti sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Dahiliye Servisinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 6 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acil Servis ve Ambulans Hizmetlerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, İlk Yardım, Acil Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi ve Diyaliz Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği ve İlk Yardım sertifikalarına sahip olmak

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Kardiyoloji-Anjio Biriminde en az 2 yıl deneyime sahip olmak. Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerde en az 2 yıl ameliyathane hemşireliği ve Ameliyathane ve Sterilizasyon üniteleri kalite sorumluluğu yapmış olmak. Brakiterapi Klinik Uygulamalar sertifikasına sahip olmak.

HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hasta Kabul Sekreterliği, Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 1
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak. Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

SAĞLIK
TEKNİKERİ 1
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi sertifikalarına ve Temel Yaşam Desteği belgesine sahip olmak.

SAĞLIK
TEKNİKERİ 1
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Adli Olgulara Yaklaşım, COVID-19 Vakalarında Resüsitasyon, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon ve Özel Durumlarda Resüsitasyon sertifikalarına sahip olmak.

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ 1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi ve Genel Radyografi Kurslarına katılmış olmak.

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ 1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde toplam en az 1 yıl çalışmış, Hijyen ve Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.

EBE

Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.

ECZACI

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

FİZYOTERAPİST
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü Mezunu Olmak.

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Kat Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.