Af yasası kimleri kapsıyor? Ceza infaz paketinde neler var? Konutta ceza infazı nedir…

cezaevi

Ceza infaz planlamasına dair taslak metni, AKP TBMM Grubu tafaından Meclis’e sunuldu.Denetimli serbestlik, konutta infaz, yaramala gibi suçlarındaki değişikler neler haberimizde.

Düzenleme, Ceza ve Emniyet Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 değişik kanunda değişiklık öngörüyor. Buna göre; hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği vakit kısalıyor.

Koşullu salıverilme seviyesi yüzde 67’den yüzde 50’ye indiriliyor; fakat terör ve teşkilatlı suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak.

Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4’te 3’lük salıverilme seviyesi da 3’te 2’ye indiriliyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ CEZAYLA ORANTILI OLACAK

Düzenlemede, bütün hapis cezaları için 1 senelik kontrollü serbestlik uygulamasının, toplumda cezasızlık ve hakkaniyete aykırı infaz rejimi algısına yol açtığı belirtilerek, kontrollü serbestlik kriterlerinde değişiklık önerildi.

Bu çerçevede herkese net 1 sene yapmak yerine; hükmedilen cezayla orantılı olarak bir planlama yapılıyor. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 seviyesinda ceza infaz kurumunda kalması sağlanmış olacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ UZAYACAK

Geçici bir planlamayla belirli bir tarihten evvelce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın saklılığına dair suçlar hariç, bütün suçlar bakımından kontrollü serbestlik zamanı, en az 1 senedan en az 3 seneye çıkarılıyor.

Terör, kasten öldürme suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın saklılığına dair suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler ile alakalı yapılan 2 senelik kontrollü serbestlik zamanı 4 seneye yükseltilecek.

Düzenleme ayrıca, ağır hastalık, engellilik ya da kocama sebebiyle yaşamını idame ettiremeyen 65 yaş ve üstü hükümlüler, ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken azami vakit sınırına bakılmaksızın, kontrollü serbestliğe tabi tutulmasını öngörüyor.

Söz hususu değişiklıkler, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile alakalı da uygulanacak. Belirli bir tarihten evvelce suç işleyen çocuk hükümlülerin ise 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak kabul edilecek.

KONUTTA İNFAZ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Düzenlemeyle, hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak amacıyla infaz edilebilmesine dair 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 sene 6 aya, ölüme sebep olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 seneye çıkarılacak.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün yapılacağı hapis cezalarının da sınırı artırılıyor ve çocuklar da buraya dahil ediliyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 senea, 70 yaşını bitirmiş şahıslarda 1 senedan 2 senea, 75 yaşını bitirmiş şahıslarda 3 senedan 4 seneye çıkarılacak.

Toplam 5 sene ya da daha az vakitli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz vakitcinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık ya da engellilik sebebiyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkân sağlanacak.

Yeni doğum yapan ve toplam 3 sene ya da daha az vakitli hapse mahkum olan ya da adli para cezası infaz vaktinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların da cezasının konutunda çektirilmesine imkân sağlanacak.

Hükümlülerin iyi hallerinin saptanmasına dair temeller da planlamada yer aldı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında olduğu bütün aşamalarda, İdare ve Gözlem Kurulu doğrulusunda iyi halin saptanmasına temel olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

İNFAZ HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRME

Değişiklik metnine göre; açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları tekrardan belirlenecek.

Toplam 10 sene ve daha çok hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, teşkilat kurmak, yönetmek ya da üye olmak suçları, teşkilat etkinliği kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz hakiminin onayına tabi tutulacak.

Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi sebeplerle geçici olarak cezaevi dışında olduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri sebebiyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkân tanınacak.

Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine dair yetkisi 1 seneye çıkarılacak, ayrıca; hükümlünün eş ya da çocuklarının sıksık hastalık ya da malullükleri sebebiyle bakıma muhtaç olmaları durumunda de infaza ara verilebilmesine imkân tanınacak. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1 sene 6 ay ertelenebilecek.

CANAVARCA HİSLE YARALAMADA, CEZA ARTTIRILACAK

Yapılan planlama; sahip olunan haldeki birtakım aksaklıkların da giderilmesini öngörüyor.

Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrolle alakalı birtakım tedbirlerin takibi, kontrollü serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılacak. Yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artırılacak.

Azami verilebilecek vakit 13 sene 6 aydan 18 seneye çıkarılacak. Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim sebebi olarak kabul edilecek ve kovuşturma evresi amacıyla de etkin pişmanlık olanağı getirilecek.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif ya da pek hafif olması durumunda cezadan oransal indirim yapılabilecek.

Ayrıca, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık hususu malın değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.