Akıncılar ve Zara Belediye Başkanlığı memur alımı başvurusu

memur alımı başvuru detayları…

Akıncılar ve Zara Belediye Başkanlığına Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Akıncılar Belediye Başkanlığı

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak. -MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/ Erkek
KPSSP3
En az 50 Puan almış olmak

Zabıta Memuru

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya İktisat bölümlerinin birinden mezun olmak. -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek KPSSP3
En az 50 Puan almış olmak

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23.07.2020-27.07.2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini: • Elektronik ortamda, Belediyemiz www.akincilar.bel.tr internet adresine, • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) • Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Zara Belediye Başkanlığı

Muhasebeci ,


Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim veya İşletme bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/08/2020 tarihinden 07/08/2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar (mesai saatlerinde 08:00-12:00 / 13:00-17:00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini: ● Elektronik ortamda,Belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresine veya zara@zara.bel.tr e-mail adresine , ● Zara İlçesi Kızılırmak Mahallesi Emniyet Sokak No:2 Zara/SİVAS adresindeki Zara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) ● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. ● Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.