Altınekin Belediye Başkanlığı 6 Memur Alımı Yapacak

memur alımı başvuru detayları…

Konya, Altınekin Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Memur

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Maliye bölümü ön lisans programlarının birinden mezun

Memur

Bilgisayar Mühendisliği,Bilgisayar Öğretmenliği Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Zabıta Memuru

Harita ve Kadastro, İşletme, Maliye bölümü ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak

Zabıta Memuru

Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık, İşletme Yönetimi, Maliye, ön lisans programlarının birinden mezun olmak.En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/08/2021 ile 12/08/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) Ölmez Mahallesi Belediye meydanı No: 1 Altınekin/ KONYA binası içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 31/08/2021 tarihinde saat: 10:00’da Konya-Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası (Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Altınekin/KONYA) adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 31/08/2021 tarihinde saat: 13.30’da Konya Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Sınav Konuları:

Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.