Altınova Tarım İşletmesi İhale ile 65 Baş reforme inek satıyor

tigem

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 65 Baş reforme inek satışı yapıyor. İşte şartlar

İhale, 17/07/2020 günü, saat 14.30’da işletme ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde 24/07/2020 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Kadınhanı-Polatlı Karayolu 60. kilometre) İşletme İhale Salonu

5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

6- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılabileceği gibi, işletmenin Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına yatırılarak alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 7.000 ₺’ nin üzerindeki nakit teminatların banka hesabına yatırılması zorunludur.

7- Kesin teminat ihale bedelinin %10 tutarındadır. Döviz kesin teminat olarak kabul edilmez.

8- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Gözlü, Konuklar ve Polatlı Tarım İşletmeleri ile İşletmemizden ücretsiz temin edilebilir.

9- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale kanuna da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.