Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 işçi alacak

ankara-guzel-muzik-sanatlar-universitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 Güvenlik Görevlisi ve 1 Temizlik Görevlisi alımı yapıyor. İşte başvuru şartları…

Koruma ve
Güvenlik
Hizmetleri
3
En az
Ortaöğretim
(lise ve dengi)
mezun olmak
18-35

 1. En az bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu
  olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik
  Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip
  olmak,
 2. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son
  başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en
  az 6 (altı) ay olması,
 3. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın
  adaylarda en az 160 cm boyunda, olmak. Boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
  rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az
  ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından
  belgelendirilmelidir.)
  4.. Koruma ve güvenlik hizmetlerini
  yürütmesine engel durumu olmamak (kazanan
  adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu
  (Heyet) Raporu istenecektir.)

Temizlik
Hizmetleri 1
En az
Ortaöğretim
(lise ve dengi)
mezun olmak
18-40

 1. Temizlik hizmetlerini yürütmesine engel
  olacak sağlık sorunu olmamak (kazanan
  adaylardan Sağlık Raporu istenecektir.)
 2. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında
  çalışmayı kabul etmek,

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2020 – 11.09.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular (http://www.mgu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.