Batman Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapıyor

batman-universitesi

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır

HARİTA
MÜHENDİSİ 1 KPSS P3 50

 • Fakültelerin Harita Mühendisliği
  Bölümünden mezun olmak.
 • M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmenliği
  Sertifikasına sahip olmak.
 • AUTOCAD/STA4/ECCEL/PROJECT,
  Netcad 8 GIS’ /CAD-SURF Netcad
  projelendirme eğitimi aldığını
  belgelemek
 • İSG Genel Eğitimi almış olduğunu
  belgelemek.

BİLGİSAYAR
MÜDENDİSİ
1 KPSS P3 50

 • Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans
  programından mezun olmak,
 • Uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik
  Hacker Eğitimi aldığını belgelemek.
 • Siber Güvenlik Teknolojileri ve
  Süreçleri Eğitimi aldığını belgelemek
 • Temel Siber Güvenlik Farkındalık
  Eğitimi aldığını belgelemek
 • ISO27001 Bilgisayar Güvenliği
  Yön.Sis.Eğitimi aldığını belgelemek

PROGRAMCI 1 KPSS P3 80

 • Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği
  veya Matematik bölümü mezunu olmak
 • Uygulamalı SQL veri Tabanlı: MySQL
  & MsSQL sertifika sahibi olmak, C++,
  Temel Linux eğitimi aldığını
  belgelemek

TEKNİSYEN 1 KPSS P94 50

 • Meslek Liselerinin Elektrik, ElektrikElektronik, Elektrik- Elektronik
  Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik
  veya Elektronik Bölümlerinin birinden
  mezun olmak
 • M.E.B. veya Yükseköğretim
  Kurumlarınca düzenlenen iş sağlığı ve
  Güvenliği Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesi almış
  olmak

BİYOLOG 1 KPSS P3 50

 • Biyoloji Lisans mezunu olup, alanında
  Yüksek Lisans yapmış olmak.
 • Real-Time PCR, Elektroforez, Kemilüminesans görüntüleme cihazlarının
  eğitim sertifikasına sahip olmak
 • En az C sınıfı iş güvenliği sertifikasına
  sahip olmak
 • YDS veya denkliği veya denkliği olan
  sınavdan en az 50 almış olmak.
 • TS-EN-ISO 22000: 2005 Gıda
  Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
  aldığını belgelemek.
 • TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite
  Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  aldığını belgelemek.
 • OHSAS- 18001 : 2008 İş Sağlığı ve
  Güvenliği Yönetim Sistemi Temel
  Eğitimi aldığını belgelemek
 • TS-EN-ISO 14001 : 2004 Çevre
  Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  aldığını belgelemek.
 • Bitki Hücre Kültürleri konularında
  çalışmaları olmak

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Batman Üniversitesi resmi internet sayfası www.batman.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya mail yoluyla ([email protected]) müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.