Beden İşçisi alımı ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden çalıştırılmak üzere beden işçisi alınacaktır. Başvuru yapacak adayların özel hususları taşıması gerekmektedir.

Özel Hususlar:
1) Türk vatandaşı olmak
2) 18 Yaşını Tamamlamış Olmak
3) Askerliğini fiilen yapmış veya muaf olmak
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5) Türk ceza kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edemin ifasına fesat karıştırma,suçundan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6 )Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
8) Yaptırılacak Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
9) Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporu almış olmak
10) Talep Şartlarının Taşımadığı Sonradan Anlaşılan Başvurular İlan Sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
11) Diğer Hususlarda İlgili Mevzuat/Yönetmelik Hükümlerine Göre Hareket Edilir.
12) Öğrenci olmamak.
13) Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.corum.pol.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir.
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Beden İşçisi (Genel)
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Lisans
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- -35 (25.03.2001 – 21.03.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18- -35 (25.03.2001 – 21.03.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri
Kura Yeri : ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT EĞİTİM SALONU
Kura Tarihi : 29.03.2019
Kura Saat Dilimi : 10:00 – 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : KARAKEÇİLİ MAH. FUAR CAD. NO:1
ÇORUM MERKEZ
ÇORUM / TÜRKİYE
İrtibat Bilgileri :
İsim :
Ünvan :
Telefon : 0 364 224 10 09