Beden İşçisi personel alımı YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Tozgat İl Emniyet Müdürlüğü İŞKUR aracılığı ile çalıştırılmak üzere beden işçisi alacak. Başvuru şartları haberimizde…

Bu ilana sadece Kişisel Durumu “TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)” olanlar başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Askerlik ile ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
En az ilköğretim mezunu olmak,


Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,


Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
657 DMK’nın 53’ üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Yaptırılacak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,


Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla durumlarını belgelendirmek,


Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlar da çalıştırılabilir,
Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır,


Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

KURA ÇEKİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

İŞKUR tarafından gönderilen listelerin kura çekim işlemleri; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yozgat.pol.tr kurumsal internet sayfasından ilan edilmesinin ardından, belirlenecek tarihte ve noter huzurunda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü binası 2. Katında bulunan Konferans salonunda yapılacak, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ayrıca Kura çekim sonucunda asil/yedek olarak adı çıkan adayların belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri yozgat.pol.tr kurumsal internet sayfasından takip edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura sonucu sözlü sınav için asil/ yedek tüm adaylar belgeleri eksiksiz olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü/Personel Şube Müdürlüğü/Atama Büro Amirliğine şahsen teslim edecektir.