Binali Yıldırım Üniversitesi Güvenlik görevlisi ve Temizlik personeli alacak

erzincan-binali-yildirim-universitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güvenlik görevlisi 4 ve Temizlik personeli 13 toplam 17 sürekli işçi alacak.

Güvenlik Hizmetleri
(Silahsız) Refahiye 3 K-E 18-30

 • 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel
  eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik
  tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik
  kartına sahip olmak.
 • İlanın son günü itibariyle Ortaöğretim (Lise)
  mezunu olmak. (Ön lisans ve lisans mezunları
  başvuramaz)
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • MEB veya Sağlık Bakanlığından verilen veya
  onaylanan İlk Yardım Belge/Sertifikasına sahip
  olmak. (Bu iki kurum haricinde verilen veya
  onaylanan hiçbir belge kabul edilmeyecektir)
 • Erzincan Refahiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.
  Kura ve Sözlü
  Sınav

Güvenlik Hizmetleri
(Silahsız)
Merkez 1 K-E 18-35

 • 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel
  eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve valilik
  tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik
  kartına sahip olmak.
 • İlanın son günü itibariyle Ortaöğretim (Lise)
  mezunu olmak. (Ön lisans ve lisans mezunları
  başvuramaz)
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • MEB veya Sağlık Bakanlığından verilen veya
  onaylanan İlk Yardım Belgesine sahip olmak. (Bu
  iki kurum haricinde verilen veya onaylanan hiçbir
  belge kabul edilmeyecektir)
 • Erzincan Merkez ilçede ikamet ediyor olmak.
  Kura ve Sözlü
  Sınav

Temizlik
Hizmetleri
Merkez 13 K-E 18-35

 • İlanın son günü itibariyle Ortaöğretim (Lise)
  mezunu olmak. (Ön lisans ve lisans mezunları
  başvuramaz)
 • Temizlik yapmaya engel bir durumu bulunmamak.
  (Atanmaya hak kazananlar bu beyanı sağlık kurulu
  raporuyla belgelendirmek zorundadırlar)
 • MEB tarafından verilen veya onaylanan Gıda ve
  Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Belgesi’ne
  sahip olmak.
 • Erzincan Merkez İlçede ikamet ediyor olmak.
  Kura ve Sözlü
  Sınav

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne şahsen veya https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapmaları gerekmektedir.

İlana ilişkin detaylar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi internet sitesinde
(www.ebyu.edu.tr ) ilan edilecektir. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.