Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

bogazici-

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem birimlerinde en az
yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak.
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde
yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda
yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda yönetici
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici seviyesinde bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında yönetici seviyesinde bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

SİSTEM YÖNETİCİSİ-II (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerindeki kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem birimlerinde
uzman, operatör, teknisyen vb. eşiti pozisyonlarda görev yapmış olmak.
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
VMWare üzerinde sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
Bilgi Güvenliği Politikası, Risk yönetimi politikası vb. ISO27001 gereksinimlerine uygun politika ve
prosedürlerin oluşturulması, güncellenmesi, uygulanmasının sağlanması, desteklenmesi ve izlenmesi
faaliyetlerinde deneyim ve bilgi sahibi olmak.
Olağanüstü durum ve iş sürekliliği kapsamındaki tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi,
Kurumsal bilgilerin kritiklik ve hassasiyet seviyesine göre sınıflandırılması,
Denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen BT denetimlerinde tespit edilen bulgular için aksiyon
alınmasının sağlanması ve takip edilmesi,
ISO27001 standardı konusunda bilgi sahibi ve deneyimli, (Tercihen ISO27001LA sertifikalı)
Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP Routing) bilgisine sahip
olmak,
Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
Microsoft ve Linux (Redhat, Debian tabanlı) sistemlere yönelik güvenlik sıkılaştırmalarını uygulamak.
PHP ve Java programlama dillerine yönelik olarak yazılım yaşam döngüsü temel aşamalarını
denetleyecek ve kontrol edecek bilgi ve deneyime sahip olmak.
İlgili iş kolunda (bilgi güvenliği yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

AĞ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 3 yıllık ağ uzmanı ve benzeri
pozisyonlarda deneyim sahibi olmak,
Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
En az 3 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağlarda, ağ uzmanı ve benzeri pozisyonlarda deneyim sahibi
olmak,
Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim deneyimi
sahibi olmak,
VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip olmak,
Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

 • Java ile programlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Spring Boot, JPA konularında deneyimli,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli,
 • MySQL veri tabanında bilgi sahibi,
 • Web Servisleri (SOAP, REST) konusunda bilgi sahibi,
 • Versiyon kontrol sistemi (Git) kullanımında bilgi sahibi,
 • HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,
 • Tercihen Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi,
 • Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 • İyi seviyede algoritma oluşturabilme ve koda dökebilme becerisine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın, araştırmayı ve kendini geliştirmeyi seven.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Çevrimiçi Başvuru:
Başvurular, 10/09/2020 ile 24/09/2020 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru”
Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 24/09/2020
tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir).