Bülent Ecevit Üniversitesi 120 sözleşmeli personel alımı yapacak

bulent-ecevit-universitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşire, ebe, Sağlık Teknikeri ve Laborant dahil 120 sağlık personeli alımı başvuruları başladı. İşte başvuru şartları


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.


Diyetisyen 2 4795 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Özel
Bütçe Ek Madde 2/b (KPSS)

Eczacı 4 4591 Eczacılık lisans programından mezun olmak. Özel
Bütçe
Sınav Şartı Aranmaz /
Noter Kurası

Fizyoterapist 5 4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.


Hemşire
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu
Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden
mezun olmak.

Hemşire 60 4605 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri lisans programından mezun olmak.


Laborant 5 3023
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.


Sağlık Teknikeri 5 3007 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.


Sağlık Teknikeri 5 3037 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.


Sağlık Teknikeri 2 3051 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.


Diğer Sağlık
Personeli
(Paramedik)

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve
Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve
Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden
mezun olmak. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Diğer Sağlık
Personeli
(Eczane
Teknisyeni)
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.


Diğer Sağlık
Personeli
(Pataloji
Teknikeri)
3025 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.


Diğer Sağlık
Personeli
(Perfüzyon
Teknikeri)
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından
mezun olmak.

Diğer Sağlık
Personeli
(Tıbbi Sekreter)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından
mezun olmak.

Diğer Sağlık
Personeli
(Odyolog)
1 4602 Odyoloji lisans programından mezun olmak. Özel
Bütçe Ek Madde 2/b (KPSS)

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme
işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

Sınav şartı aranmayan kadrolara birden fazla başvuru olduğu takdirde asil aday noter kurası sonucuna göre belirlenecektir.

Özel Koşul istenen pozisyonlar için gerekli belgelerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İlana başvuracak adayların (Eczacı kadrosu hariç); ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Eczacı kadrosuna başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a
kadar) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ve mezuniyet belgesini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. E-postası Üniversitemize ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.