Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel Alacak

canakkale-universitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 83 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Hemşire 40

2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.

Hemşire 13
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 15
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu AlanıEbelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 15 (onbeş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 10 (on) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak ve Ameliyathane Hemşireliği eğitim sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 12 (oniki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 6 (altı) yıl Kardiyoloji Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu AlanıEbelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu AlanıEbelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak TÜRKAK TS EN ISO/IEC17020 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 8 (sekiz)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Eczacı 1
KPSS Şartı Aranmamaktadır
Eczacılık lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Biyolog 1
2020
KPSS P3
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için) Eğitimi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardı Eğitimi ve TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarlar için) Eğitimleri Belgelerine sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017’ye ait İç Denetçi Eğitimi belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Biyomedikal Cihaz Teknolojsi önlisans programından mezun olmak. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetki belgesine ve TÜRKAK Validasyon Eğitimi belgesine sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Transport Ventilatör, Defibrilatör, Monitör ve E.K.G. Cihazı eğitim sertifikalarına sahip olmak. En az 3 (üç) yıl Ambulans mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.