Çukurova Üniversitesi 295 sağlık personeli alımı yapacak

cukurova-universite-hastanesi

Çukurova Üniversitesi Hastanesine Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Laborant dahil 295 sağlık personeli alımı yapacak.


HEMŞİRE 175
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak Bİ2 BİYOLOG 4 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Biyoloji lisans programından mezun olmak.

DİYETİSYEN
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

ECZACI Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

LABORANT
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 10 Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 5 Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği veya ameliyathane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.

ST11 SAĞLIK TEKNİKERİ 3 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 6 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar veya tibbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ 50 Tıbbi görüntüleme teknikleri veya radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

PSİKOLOG 2 Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Perfüzyonist)
1 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından mezun olmak.
DS17

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
4
Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
DS18
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
3
Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı – Tıbbi sekreterlik Dalından mezun olmak.
DS19
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni )
3
Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı – Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
DS20
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
2
Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı – Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
DS21
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni )
3
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı – Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
DS22
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknikeri)
4

Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) * Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemleri 19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.