Cumhuriyet Üniversitesi 103 sözleşmeli sağlık personeli alımı

sivas-cumhuriyet-universitesi

Cumhuriyet Üniversitesi yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara 103 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları başladı.

Hemşire Özel Bütçe 25*

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından
  mezun olmak. (Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Yoğun
  Bakımlarında çalıştırılacaktır.)

Hemşire Özel Bütçe 25*

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından
  mezun olmak.
  -Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir)
  yıl çalışmış olmak.(Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin
  Yoğun Bakımlarında çalıştırılacaktır.)

Sağlık
Teknikeri Özel Bütçe 1

 • Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
  yüksekokullardanmezun veya diğer lisans eğitimleri
  üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık
Teknikeri Özel Bütçe 39**
-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans
programı mezunu olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi
Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

Diğer
Sağlık
Personeli

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans
programı mezunu olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi
Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

Diğer
Sağlık
Personeli
Özel Bütçe 1 -Odyoloji bölümü lisans programından mezun olmak.

Diğer
Sağlık
Personeli
Özel Bütçe 1 – Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programı
mezunu olmak.

Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Üniversitemiz Hastanesince onaylanmış) Üniversitemiz Hastanesine şahsen müracaat etmelerigerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.