Danıştay Başkanlığı 5 sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

danistay

Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başkanlığımızın www.danistay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra istenilen belgelerle beraber 12/07/2021 – 30/07/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav yeri ve zamanı www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
Sözlü sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek belirlenecektir.

Sistem Uzmanı

1 kişi 3 katına kadar 24.267,93 TL

Yazılım Geliştirme

Uzmanı (Java) 2 kişi 2 katına kadar 16.178,62 TL

Yazılım Geliştirme

Uzmanı 2 kişi 2 katına kadar 16.178,62 TL

Ticaret Bakanlığı 75 Sözleşmeli Personel Alıyor