Danıştay’dan müjdeli haber AYASOFYA ibadete açılıyor!

ayasofyanin_cami_oldugu_yillara_ait_fotograflar

Danıştay, 1934 tarihli Atatürk tarafından imzalanan, Ayasofya’nın müze olmasını öngören Bakanlar Kurulu kararnamesini iptal etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

Danıştay kararında

“Ayasofya’nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle emniyet altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf derecesindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın mülkiyetinde bulunduğu, Ayasofya’nın, vakfedenin iradesi gereği sıksık şekilde cami olarak kullanılması amacıyla toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz kalitesi taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu” vurgulandı.

Gerekçede, “Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz” denildi.