Darphane ve Damga Matbaası 20 Güvenlik Görevlisi alımı yapacak

darphane

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 20 güvenlik personeli alımı başvuruları başladı.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı


En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak
18-35 Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelendirmek. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22.07.2020-27.07.2020 tarihleri arasında
yapılacaktır.

  1. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul İli genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından
    yapılabilecektir.