Derepazarı Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Derepazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis ve Peyzaj Mimarı alınacak.

Şehir
Plancısı
TH 9 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Şehir ve Bölge
Planlama bölümünden mezun
olmak.
En az B sınıfı sürücü
Belgesine sahip olmak
Erkek /Kadın P3 60

Mühendis TH 9 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin İnşaat
Mühendisliği bölümünden
mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü
Belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın P3 60

Mimar TH 9 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Mimarlık
bölümünden mezun olmak
En az B sınıfı sürücü
Belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın P3 60

Peyzaj
Mimarı
TH 9 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı
bölümünden Mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü
Belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın P3 60

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 26.08.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihi saat 17.00’ye kadar (günlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Başvurular, Elektronik ortamda Belediyemiz www.derepazari.bel.tr internet adresinde Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Şahsen veya (Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 Derepazarı/RİZE) İadeli Taahhütlü posta yolu yapılacak olup, harici başvurular geçersiz
sayılacaktır.


c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan veya belediyemize
ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.