Devlet emekli olamayana 601 lira maaş bağlıyor

Vakıfbank 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru şartları ve ödeme koşulları nelerdir. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. “Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi”, bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet doğrulusunda 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor.

650 bin vatandaşımız bu haktan yararlanıyor. Daha evvel 3 ayda bir yatırılan bu maaş, 2018 Eylül itibarı ile aylık ödenmeye başlanmıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Aralık’a kadar 543 liraydı.

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. 65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç ihtiyar maaşı, aylık 601 lira olacak. 65 yaş aylığı almak amacıyla 3 koşul bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. İlk koşul, 65 yaşını doldurmuş olmak.

İkincisi hiçbir sosyal güvencenin olmaması. Yani emekli olan, SGK’dan dul ya da yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan şahıslar de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.