Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı

diger-teknisyen-tekniker-personel-alımı

Eski Hükümlü ve Engelli Diğer Teknisyen ve Tekniker personel alım ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğü.

İşkur üzerinden Ülke geneli kamu personel alım ilanı. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

-Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

-Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asil olarak belirlenen adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğünün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

-Türkiye İş Kurumu tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

-Nihai listede asil olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.

1) 2018 Yılı KPSS sonuç belgesi,

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3) Diploma aslı veya fotokopisi,

4) Eski Hükümlü Belgesi,

Engelli başvuruları için

4) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

5) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeleri

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- (08.03.2001 –
Erkek 18- (08.03.2001 –

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 1
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay
ÇANKAYA
ANKARA / TÜRKİYE