Buna bir çare yokmu ya Rabbil alemin? - Yahya Kemal Beyatlı -
Kapat