II.Mahmud'un son sözleriOsmanlı Devleti'nde yaptığı yenilikl -
Kapat