Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaş -
Kapat