Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Eri alımı yapıyor

isci

Düzce Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır

İtfaiye
Eri GİH 10 10
Ortaöğretim kurumlarının
İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği Alanı ve dallarının
birinden mezun olmak. En az B
sınıfı sürücü belgesi sahibi
olmak.
Kadın/
Erkek P94
En az
60
puan

İtfaiye
Eri GİH 7 10
İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil
Savunma, Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik önlisans
programlarının birinden mezun
olmak .En az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Kadın/
Erkek P93
En az
60
puan

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• 02/11/2020 tarihinden 04/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere, Düzce Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Cedidiye mahallesi, İstanbul caddesi /DÜZCE adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.


• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır