Emziren Veya Hamile Kadınlar İşçi Gece Postasında Çalıştırılabilirler mi?

Gebelik ve analık

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Şartları İle ilgili Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik hükümlerine göre; Gebe (Hamile) ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?

GECE ÇALIŞMASI SAATLERİ

Gece çalışması, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 69’uncu maddesinde tanımladığı gibi en geç 20.00’de başlayarak, en erken saat 06.00’ya kadar süren ve en fazla 11 saat sürebilen çalışmayı ifade eder. Kadın işçilerin gece çalışmaları ise günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kadınlar gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar. 18 yaşını doldurmamış genç ve çocuk kadın işçilere ise sanayiye ait işlerde gece çalışması yaptırılamaz.

GEBE yani HAMİLE KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTASINDA ÇALIŞTIRILMASI

16.08.2013 tarih 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe (Hamile) Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Gebelik yani Hamilelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve Saklama Yükümlülüğü


Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

MADDE 9 – Kadın çalışanlar, gebe (Hamile) olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

– Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.

– Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.