En kutsal mekanlardan biri: Laodikya Antik Kenti

En kutsal mekanlardan biri: Laodikya Antik Kenti

Laodikeia Antik Kenti, M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuştur.

Denizli sınırları içindeki Laodikeia Antik Kenti, Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan Helenistik kent, Erken Bizans Dönemi’nde dini bir merkez haline gelmiştir.

Kalkolitik Dönem Bakır Çağı (M.Ö. 5500’den M.S. 7. yy.’a kadar) kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koyuyor.

Anadolu’nun en büyük stadyumu (285×70 m.), 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri var.

Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için çok önemli, kent M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip.

İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi, büyük Constantinus zamanında (M.S. 306-337), Hıristiyanlığın M.S. 313 yılında Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte yapıldı. Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini koruyor.

One of the most sacred places: Laodikya Antique City Ancient City of Laodikeia, BC In the middle of the 3rd century, Seleucid King II. It was founded by Antiokhos on behalf of his wife Laodike.

Antike Stadt von Laodikeia, BC In der Mitte des 3. Jahrhunderts, Seleucid King II. Es wurde von Antiokhos im Auftrag seiner Frau Laodike gegründet.