Engelli ve TMY Temizlik Görevlisi personel alımı KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden Engelli ve TMY personel alımı yapacak.

Engelliler için Başvuru şartları
*Türk vatandaşı olmak.

*18 yaşını tamamlamış olmak.

*Askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

*Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emelilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almamış olmak.

  • Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

*Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular,işe alma sınav sürecinin her aşamsında reddedilebilecekti.Diğer hususlarla ilgili mevzuat ( yönetmelik hükümlerine göre hareket dilir.)
TMY için başvuru şartları
*Türk vatandaşı olmak.

*18 yaşını tamamlamış olmak.

*Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,”

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emelilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almamış olmak.

  • Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

*Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular,işe alma sınav sürecinin her aşamsında reddedilebilecekti.Diğer hususlarla ilgili mevzuat ( yönetmelik hükümlerine göre hareket dilir.)