Erciş Şeker Fabrikası sınav sonuçları açıklandı…

ilgin_pancar_polar_seker_olcum

Türkiye Şeker Fabrikaları 1500 personel alım sonuçları açıklandı. Erciş Şeker Fabrikasına işe yerleşenler.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Şirketimizde ihtiyaç duyulan alanlarda 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere sözlü sınav işlemleri 10-20 Şubat 2020 tarihleri arasında Sınav Kurulları tarafından gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin asil ve yedek listeler, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil aday ile yedek aday belirlenmiş olup, sonuçlar sonuc.turkseker.gov.tr
adresinde yer almaktadır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz;

Sınav sonuçlarına itirazda bulunacak adaylar bu itirazlarını; sonuçların Genel Müdürlüğümüz turkseker.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihi izleyen yedi (7 gün) gün içinde (10-16 Nisan 2020 tarihleri arasında) Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan Sınav Kuruluna, elden, kargo veya posta yolu ile yapabileceklerdir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres olmayan dilekçeler, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Yapılan itirazlar sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir. İtiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, nihai sonuç listeleri Genel Müdürlüğümüz turkseker.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Sınav Kurulu Adresi:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Caddesi No: 14
Yenişehir/ANKARA