Erciyes Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

erciyes-universitesi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 20 personel alınacaktır.

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 01 8 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veyahemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans
programlarından mezun olmak, Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık,
sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 02 8 ÖZEL
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak.(Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak) Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Laboratuvar Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 03 1 ÖZEL
Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Diyaliz Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 04 3 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz bölümü önlisans programı mezunu olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.
4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir. Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.