Erciyes Üniversitesi 269 sağlık personeli alıyor

erciyes-universitesi

Erciyes Üniversitesi 269 sözleşmeli sağlık personeli alıyor Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

HEMŞİRE

*Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik
bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen
sağlık memurluğu lisans programlarından mezun
olmak,
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde
vardiyalı olarak çalışmaya mani hali bulunmamak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

HEMŞİRE

1 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik
bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen
sağlık memurluğu lisans programlarından mezun
olmak,
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde
vardiyalı olarak çalışmaya mani hali bulunmamak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 (Bir)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST

1 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Lisans Bölümü mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST

2 ÖZEL
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
*Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyonda en az
3 yıl deneyime sahip olduğunu belgelendirmek, ve
aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 2 (iki)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST

2 ÖZEL
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
*Nörolojik rehabilitasyon konusunda yüksek lisans
yapmış olmak veya bu alanda en az 1 yıl çalışmış
olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış
olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST

1 ÖZEL
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
*Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında yüksek
lisans yapmış olmak veya bu alanda en az 1 yıl
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi
yatırılmış olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST

1 ÖZEL
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 3 (üç)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi,
Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

2 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının İş ve Uğraşı Terapisi
Önlisans programı mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

3 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi Bölümü
ön lisans programından mezun olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL

*Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji
Bölümü önlisans programından mezun olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Odyometri Bölümü
önlisans programı mezunu olmak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 4 (dört)
numaralı belgeye sahip olmak.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

2 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz bölümü
önlisans programı mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Eczane Hizmetleri
(Eczane Teknikerliği) önlisans programı mezunu
olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

3 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının ameliyathane
hizmetleri önlisans programı mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

9 ÖZEL
*Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji-Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Bölümü Mezunu Olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

ECZACI

3 ÖZEL
*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

ECZACI

1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak.
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

2 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Anestezi
veya Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 5 (beş)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 20
1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Radyoloji
veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü
mezunu olmak.
*Alanında en az 1 (bir) yıl Radyoloji/Tıbbi
Görüntüleme Teknikeri olarak çalışmış olmak ve
aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Laborant
ve Veteriner Sağlık Bölümü Mezunu Olmak.
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde (Acil ve Klinikler) istihdam
edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Laborant
ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu Olmak.
*En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve aynı
süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
(Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde istihdam edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Laborant
ve Veteriner Sağlık Bölümü Mezunu Olmak.
(Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 DÖNER
*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının İlk
ve Acil Yardım Önlisans Programı Mezunu olmak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 6 (altı)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Diş Hekimliği Fakültesi’nde İstihdam Edilecek.)

PSIKOLOG

1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Psikoloji
Bölümü Mezunu Olmak,
(Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam
Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 ÖZEL
*Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuarı,
Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb. erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edecekleri 4-B İş Talep Formu ve istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.

Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

android oyun indir