Ereğli Belediyesi ihale usulü ile 4 adet arsa satışı yapacak

eregli-belediyesi

Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait 1 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 3 arsa 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Açık Teklif ve Kapalı Teklif usulü ile satılacak parseller
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.


b) İhalenin Yapılacağı Yer: Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No: 58 Ereğli / KONYA adresindeki Belediye Hizmet Binası 2. Kat Sevide Tavas
Toplantı Salonunda başlayacaktır.

Ereğli Ziya Gökalp 2860 7 5.235,93 Arsa
Oto Galericiler ve Küçük
Sanayi Tesisi
3.141.558,00 ¨ 94.246,74 ¨ Kapalı

Ereğli Toros 2760 14 782,14 Arsa Blok Nizam Ticaret Alanı 469.284,00 ¨ 14.078,52 ¨ Açık

Ereğli Bulgurluk — 2566 12.592,96 Arsa İmar Harici 553.893,60 ¨ 16.616,81 ¨ Açık

Ereğli Bulgurluk — 2565 4.178,31 Arsa İmar Harici 116.992,68 ¨ 3.509,78 ¨ Açık

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat:12.30’ a kadar yapılması gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya
internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.