Ereğli Şeker Fabrikası ihale ile taşınmaz kiralıyor

seker-fabrıkası-eregli

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmaz 1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilecektir

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova
Mahallesinde bulunan taşınmaz.
ada no:386

parsel no:1

47.544,52 m²

Muhtelif Taşınmaz kiraya verilmesi ile ilgili ihale; 17/07/2020 Cuma günü saat 14.00’de, Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/KONYA adresinde bulunan T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.