Fatih Belediye Başkanlığı 50 memur alımı başvuruları başladı

Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 30 Zabıta ve 20 Memur alımı başvuruları başladı.

Zabıta
Memuru

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İlahiyat, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,
İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Muhasebe, Sosyal Bilimler,
Yerel Yönetimler önlisans programlarının
birinden mezun olmak. (En az A2 sınıfı
ehliyete sahip olmak)
Kadın/Erkek KPSSP93 75

Zabıta
Memuru

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İlahiyat, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,
İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Muhasebe, Sosyal Bilimler,
Yerel Yönetimler önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP93 75

Zabıta
Memuru

Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi,
İşletme, İktisat, Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Psikoloji,
Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm Rehberliği,
İlahiyat, İslami İlimler, Kamu Yönetimi,
Turizm İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi,
İş İdaresi, İşletme / İşletmecilik, İş sağlığı ve
Güvenliği bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 75

Memur
Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İlahiyat, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,
İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler,
Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Kadın/Erkek KPSSP93 75

Memur
Adalet, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Hukuk
Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP93 75

Memur
Emlak ve Emlak Yönetimi, Harita, Harita ve
Kadastro, Tapu ve Kadastro önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP93 75

Memur
Fakültelerin, Ekonomi, İşletme, İktisat,
Maliye, Bankacılık ve Finans, Ekonomi ve
Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri,
Muhasebe ve Denetim bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 75

Memur
Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, İktisat,
Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm
İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
Bankacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Ticaret ve Finans, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Uluslararası
Lojistik ve Taşımacılık, Bankacılık ve Finans,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sigortacılık ve
Risk Yönetimi, Turizm İşletmecilik, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Yayın, Sosyoloji,
Pazarlama, Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi, Medya ve İletişim, Acil Yardım ve
Afet Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz
Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, İslami
İlimler, İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yerel
Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi,
İstatistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Bilgi
Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 75

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 31/08/2020 gününden 04.09/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes
Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İSTANBUL adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.


e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır