Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli personel alacak

is-ilanlari

Fırat Kalkınma Ajansı 6 sözleşmeli ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ise 4 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye illerinden oluĢan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir.

Ajansımızda çalıĢmak isteyen, dinamik, analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın, kendine güvenen, iletiĢime açık, pozitif düĢünen, üretken, değiĢen çalıĢma koĢullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 4 (dört) Uzman alımı yapılacaktır.

Personel alım sınavından baĢarılı olanlar DOĞAKA’nın faaliyetlerini yürüttüğü illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi : 21.07.2020-10.08.2020

Başvuru Yeri : sinavbasvuru.sanayi.gov.tr (online baĢvuru)

Sınav Tarihi : Daha sonra ilan edilecektir

Sınav Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından

Hukuk MüĢaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel

Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.
Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.)
Başvuru ve Sözlü YarıĢma Sınavı Tarihleri
Sınav ġekli Sözlü YarıĢma Sınavı
Ġlan Tarihi 01 / 07 / 2020
Sınav BaĢvuru Tarih Ve Saatleri
BaĢlangıç: 21/ 07 / 2020 – 08:00 BitiĢ : 10/ 08 / 2020 – 23:59
Sözlü YarıĢma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Ġlanı
17/ 08 / 2020

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi
Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınava Başvuru Yeri
Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Sınav Yeri
Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Battalgazi/MALATYA Tel : (422) 212 87 98 – 99 Faks: (422) 212 87 97
Ġlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.fka.gov.tr

işletim sistemi lisansı