Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı taşınmaz satış ihalesi yapacak

antep-belediye

Şehitkamil İlçesi, Gazikent Mahallesi ve Şahinbey İlçesi Abdülhamidhan Mahallesinde kayıtlı, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Mahalle Ada Parsel
Tapu Alan
İmar Durumu
Rayiç Bedeli
Muhammen Bedel
Geçici Teminat
1 Gazikent 5824 1
2.357,27 m²
Akaryakıt + LPG (Yençok: 7,50)
3.000,00 TL
7.071.810,00 TL
213.000,00 TL
2 Abdülhamidhan 6835 5
3.167,99 m²
Konut (E: 1.20 Yençok: 8 Kat)
800,00 TL
2.534.392,00 TL
76.100,00 TL
3 Abdülhamidhan 6849 8
3.345,20 m²
Konut (E: 1.20 Yençok: 8 Kat)
700,00 TL
2.341.640,00 TL
70.300,00 TL
4 Abdülhamidhan 6854 13
1.621,52 m²
Konut (E: 0,50 Yençok: 3 Kat)
400,00 TL
648.608,00 TL
19.500,00 TL

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır. 3 – İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00 TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.