Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından ihale ile taşınmaz satışı

Şahinbey İlçesi K.Kızılhisar Mahallesi, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı. 1 1041 14.429,91 m²Konut (E: 1.20 Yençok: 8 Kat)800,00 TL3.543.928,00 TL107.000,00 TL 2 1042 23.453,62 m²Konut (E: 1.20 Yençok: 8 Kat)800,00 TL2.762.896,00 TL83.000,00 TL 3 7536 112.475,19 m²Konut … Okumaya devam et Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından ihale ile taşınmaz satışı