Gazipaşa Belediye Başkanlığı 10 Memur alımı yapıyor

personel-alimi-kamu-isci-memur

Antalya İli Gazipaşa Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere KPSS türü, KPSS taban puanı taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla 10 memur alımı yapıyor.

Memur
Herhangi bir lisans programından mezun olmak Kadın/ Erkek

Memur
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak
Kadın/ Erkek P93 60

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/08/2020 tarihinden 21/08/2020 Cuma günü saat 17.30’ye kadar (mesai günlerinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda, Belediyemiz www.gazipasa.bel.tr internet adresine veya mailto:[email protected] [email protected] e-mail adresine

Gazipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.