Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözlü Sınav İle 1309 Sözleşmeli Personel Alacak

goc-idares-isci-alimi-1309

AVUKAT, SOSYAL ÇALIŞMACI, Şoför ve KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1309 sözlü sınav ile personel alımı yapacak.

Pozisyonlarının Dağılımı

SOSYAL ÇALIŞMACI

DESTEK PERSONELİ (Şoför)

AVUKAT

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ÖĞRENİM DÜZEYİLİSE ÖNLİSANS LİSANS
ADANA 2 2
AĞRI 2 50 25 25
ANKARA 3 1 66 32 32
ANTALYA 2 10 5 5
AYDIN 2 20 10 10
BALIKESİR 2 30 15 15
BURSA 2 1 20 10 10
ÇANAKKALE 2 1 26 12 12
ÇANKIRI 3 1 50 25 25
EDİRNE 2 1

ERZURUM 4 33 16 16
GAZİANTEP 2 2 1
HATAY 2 2 1
İSTANBUL 4 8 2 80 40 40
İZMİR 3
KAYSERİ 2
KIRKLARELİ 2
KOCAELİ 2 1 46 22 22
KÜTAHYA 2 40 20 20
MALATYA 4 60 30 30
MUĞLA 1
NİĞDE 1 2 40 20 20
SAMSUN 1SİVAS 1
ŞANLIURFA 2 1
VAN 2 2
YOZGAT 1
IĞDIR 2 40 20 20

TOPLAM 14 60 15 611 302 302

Tablo-3 Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret

UNVAN HİZMET YILI ÜCRETİ (TL)

AVUKAT

a) 5 yıldan az olanlar 5.700,00
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 5.842,00
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 5.973,00
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 6.115,00
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar 6.292,00

SOSYAL ÇALIŞMACI

a) 5 yıldan az olanlar 4.737,37
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 4.798,70
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 4.893,95
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 5.032,74
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar 5.210,29

DESTEK PERSONELİ (Şoför)

a) 5 yıldan az olanlar 3.492,60
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 3.546,48
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 3.599,16
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 3.653,04
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar 3.706,92

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) 5 yıldan az olanlar 4.171,00
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 4.200,00
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 4.257,00
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 4.314,00
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar 4.426,00

ÖZEL ŞARTLAR

AVUKAT

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ (Şoför)

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’tenfazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1 – Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan lisans mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecektir.

ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) sınavlarının günü, saati ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Eti Maden: Kırka Bor ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarına 67 sürekli işçi alımı yapacak

Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) 20 Memur Alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 3 Programcı 6 Çözümleyici personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 temizlik görevlisi alacak

Yargıtay 214 Memur, 279 Aşçı, Bahçivan, Temizlik ve Pideci işçi alımı yapacak