Guatr nasıl olur? Guatr bulguları nelerdir nasıl tedavi edilir ?

guatr

Boyunda tespit edilen tiroid bezinin rastgele bir amaçla büyümesine guatr denir. Tiroidin bir ya da birkaç bölgesinde, meydana çıkan yumrulara tiroid nodülü denir. Büyümüş tiroid bezinde nodül ya da nodüller bulunursa buna nodüler guatr denir.

Guatrın bilgilerı büyüklüğüne ve fonksiyon sorunu olup olmadığına göre değişir. Tiroid normal çalışıyorsa guatr, hastaların büyük çoğunluğunda boyunda şişlik dışında rastgele bir şikayete yol açmaz. Fakat çok büyürse soluk borusuna baskı yaparak tıkanma hissi, öksürük ve solunum güçlüğü meydana çıkabilir.

Guatrda tiroid bezinin salgıladığı hormon düzeylerinin lüzumenden az ya da çok bulunduğundan kaynaklanan açıklanan de görülebilir. Hormon salgılanmasının çok bulunduğu hallerde, hastada sinirlilik, çarpıntı, ellerde titreme, kilo kaybı, kadınlarda adet düzensizliği görülebilir. Hormon salgılanmasının normalden az olması neticesinde ise kilo alma, kabızlık, halsizlik, ciltte kuruma, saç dökülmesi gibi bilgiler söz hususu olabilir.

Guatrda nodülleri olan bir hastada en mühim nokta, nodüllerde kanser olup olmadığının belirlenmesi ve tiroid ameliyatına lüzum olup olmadığına karar verilmesidir zira bir tiroit nodülünde kanser bulunma mümkünlülüğü %5 civarındadır.

Guatr nasıl tespit edilir ?

Guatrdan şüphelenilen hallerde evvelce boyun bölgesinin muayenesi yapılır. Bunun yanında guatrın vücütda sebep olabileceği başka bilgiler (ellerde titreme, ciltde nemlilik ya da kuruluk, saçların incelmesi ya da dökülmesi, gözlerin öne doğru çıkması gibi) araştırılır.

Muayeneden sonra kanda T3,T4,TSH hormonlarının (tiroid fonksiyon testleri) standardına bakılır ve görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi ve lüzum görülürse sintigrafi) yapılır. Böylece hem tirodin normal çalışıp çalışmadığı hem de tiroidin büyüklüğü, nodül bulunup bulunmadığıanlaşılmış olur. Tiroid nodülünde şüpheli bir hal saptanırsa ince iğne aspirasyon biopsisi ile tanı kesinleştirilir.

Guatr tedavisi nasıl yapılır ?

Guatrda nodül bulunmuyorsa, hastanın rastgele bir şikayeti yoksa, tiroidin işlevinde arıza olup olmadığı araştırılmalıdır. Tiroid işlevlerinde bozulma varsa ideal şekilde tedavi edilmelidir. Hormon eksikliği olan hastalara tiroid hormonu tespit edilen ilaçlar verilmektedir.

Hormon çoğunluğu olan hastalara hormon yapımını azaltacak ilaçlar verilerek hormon seviyesi normale getirildikten sonra ameliyat ya da radyoaktif iyot tedavisi yapılır. Tiroid işlevlerinde arıza yoksa yalnızca izlemek yeterli olur.

Eğer hastada guatra ait şikayetler varsa ki şunlar guatrın soluk ve yemek borusuna baskı yapması neticesi meydana gelen soluk almada güçlük, yutma sorunu, boğazda düğümlenme hissidir, hastanın ameliyat olması gündeme gelir. Hem de guatr kozmetik kaygılara yol açacak kadar büyükse tekrar ameliyat yapılabilir.

Nodüler guatrda, tiroid çok çalışıyorsa (hipertiroidide) ve nodüller tiroidin her iki lobundada bulunuyorsa, tiroidin tümünün çıkarılması (total tiroidektomi) lüzumir. Nodüller tiroidin yalnızca bir lobunda ise, nodüllerin bulunduğu tiroid lobu (lobektomi) çıkarılır. Nodüler guatrda tiroid hormonları normal ise nodüllerde kanser ya da kanser şüphesi varsa ameliyat olması gerekir.


Bunun yanı sıra;Nodüler guatrlı hastada boyun bölgesine daha evvelce değişik sebeplerle radyoterapi yapılmışsa, Nodül çapı 4 cm’nin üzerindeyse,Nodüllerde süratli büyüme saptanırsa tekrar ameliyat gerekir. Ameliyat şartları yoksa hastalar izleme alınır.

Yaygın nodüler guatrda ameliyat kararı verilmişse total tiroidektomi yapılması önerilmektedir. Tiroid nodül ya da nodülleri tek doğrultulu ise ideal klinik hallerde tek doğrultulu tiroidektomi (lobektomi) yapılabilir.