Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Atama Yoluyla Memur Alımı Yapacak

Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Mühendis TH 8 2
Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat
Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın / Erkek
KPSS
P3 En az 70 puan

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Lisans Kamu
Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak

Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 01.12.2020 ile 07.12.2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30) Fatih Mahallesi
Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 Gündoğmuş/ANTALYA adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
• Elektronik ortamda yapılacak başvurular, [email protected] e-Posta adresine gönderilebilecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.