Handevi Kandevi Türbesi Ilgın

Handevi Kandevi Türbesi

Ilgın Kaplıcaları yanında, Sahip Ata Fahreddin tarafından 1267’de Kıdanî zâviyesi yaptırıldığı vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Bu zâviyeden günümüze hiçbir şey ulaşmamışsa da türbe hala ayaktadır. Bugünkü şekli ile kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü, baldeken tarzındaki türbenin, 16, 17. yüzyıllardan kaldığı düşünülmektedir. Handevi Kandevi Türbesi olarak ziyaret edilmektedir. Ilgın Tarihi