Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

harran-universitesi

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hastanesinde istihdam edilmek KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

Hemşire

Lisans KPSS (P3) 25 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Hemşire

Lisans KPSS (P3) 5 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşire

Lisans KPSS (P3) 5 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşire

Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

Hemşire

Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşire

Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Psikolog

Lisans KPPS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü mezunu olmak.

Fizyoterapist

Lisans KPPS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.

Ebe

Lisans KPSS (P3) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü mezunu olmak.

Laborant

Ön lisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni

Ön lisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanede Alanında En Az 1 (bir) YılÇalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Röntgen Teknisyeni

Ön lisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Girişimsel Radyoloji Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

Lise KPSS (P94) 1Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin acil servislerinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

İlgili 2020 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenler olması durumunda bunların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Yeri:

Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa