Harran Üniversitesi 75 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor

harran-universitesi

Harran Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 75 (yetmişbeş) adet sağlık personeli alımı yapacak.

Hemşire Lisans KPSS (P3) 15
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü
Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla
Lisans Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl
Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak.
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta
Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşire Lisans KPSS (P3) 20 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak

Hemşire Lise KPSS (P94) 10
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden
Mezun Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla En Az 1
(Bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış
Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma
Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.)

Hemşire Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.

Ebe Lisans KPSS (P3) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Mezunu Olmak.

Eczacı* Lisans KPSS şartı
aranmamaktadır. 2 Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü
Lisans Mezunu Olmak

Diyetisyen Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu Olmak

Laborant Önlisans KPSS (P93) 1
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar
Teknikleri Programından Mezun Olmak ve
Belgelendirmek Kaydıyla En Az 2 (İki) yıl
Tüberküloz Laboratuvarında Çalışmış Olmak.
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta
Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Laborant Önlisans KPSS (P93) 1
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar
Teknikleri Programından Mezun Olmak ve
Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) yıl
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışmış Olmak.
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta
Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Sağlık Teknikeri
(Diyaliz Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak

Sağlık Teknikeri
(Nükleer Tıp Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
Yükseköğretim Kurumlarının Nükleer Tıp Teknikleri
Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek
Kaydıyla 1 (Bir) Yıl Hastanede Nükleer Tıp
bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi
İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Sağlık Teknikeri
(Ameliyathane Hizmetleri
Teknikeri)
Önlisans KPSS (P93)
1 Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane
Hizmetleri Programı Mezunu Olmak

Sağlık Teknikeri
(Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı
Mezunu Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1
(Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların
Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm
Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Sağlık Teknikeri (Tıbbi
Görüntüleme Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve
Belgelendirmek kaydıyla Mezuniyetinden Sonra En
Az 1 (bir) Yıl Kamu Hastanelerinde Nükleer Tıp
Bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi
İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Sağlık Teknikeri (Tıbbi
Görüntüleme Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
2 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı Mezunu Olmak

Diğer Sağlık Personeli
(Odyolog) Lisans KPSS (P3)
1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji Bölümü
Mezunu Olmak

Diğer Sağlık Personeli
(Elektronörofizyoloji
Teknikeri)
Önlisans KPSS (P93)
1 Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji
Programı Mezunu Olmak

Diğer Sağlık Personeli
(Elektronörofizyoloji
Teknikeri)
Önlisans KPSS (P93)
Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji
Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek
Kaydıyla 2 (İki) yıl Kamu Hastanelerinin EEGEMG
Ünitesinde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi
İbraz Etmeleri Gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeli (İlk
ve Acil Yardım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
1 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım
Programı Mezunu Olmak

Diğer Sağlık Personeli (İlk
ve Acil Yardım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım
Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek
Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış
Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma
Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.)

Diğer Sağlık Personeli
(Yaşlı Bakım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93)
Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım
Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı
programlarının birinden mezun olmak ve
Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl
Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi
İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Diğer Sağlık Personeli
(Anestezi Teknisyeni) Lise KPSS (P94)
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Bölümlerinde
Mezun Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1
(Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların
Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm
Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Diğer Sağlık Personeli
(Biyomedikal Cihaz
Teknikeri)
Önlisans KPSS (P93)
1 Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi Programı Mezunu Olmak

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.